Organizator:

Prelegenci

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Przemówienie inauguracyjne (17.05.2022 | 10:40-10:50)
Ursula von der Leyen była w Niemczech Ministrem Federalnym do spraw rodziny, następnie pracy i spraw społecznych, a później obrony, łącznie przez ponad 14 lat. W 2019 roku została wybrana na Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jako szefowa europejskiego organu wykonawczego, określiła sześć głównych celów dotyczących Europy, na czas wykonywania swojego mandatu: Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, gospodarka służąca ludziom, silniejsza Europa na świecie, promowanie naszego europejskiego sposobu życia i nowy impuls dla europejskiej demokracji.

Ahmed Ibrahim Almansoori

II Sekretarz Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie (UAE)

Ahmed Ibrahim Almansoori

II Sekretarz Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie (UAE)
Inauguracja FORUM H2POLAND (17.05.2022 | 10:30 - 12:00)
Pan Ahmed Ibrahim Almansoori (II Sekretarz) został powołany na stanowisko kierownika Wydziału Politycznego, Ekonomicznego i Mediów Ambasady w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie w styczniu 2019 r. W latach 2018-2019 pełnił funkcję Desk Officer w Departamencie Europejskim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MoFAIC) Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W latach 2017-2018 ukończył Służbę Wojskową. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Desk Officer w Departamencie Praw Człowieka w MoFAIC ZEA. W 2016 obronił pracę magisterską z politologii. W 2014 roku obronił pracę licencjacką z Administracji Biznesowej.

Piergabriele Andreoli

Dyrektor Agencji Energii i Zrównoważonego Rozwoju Emilia-Romagna (AESS) oraz Prezes RENAEL (Włoska Krajowa Sieć Lokalnych Agencji Energetycznych)

Piergabriele Andreoli

Dyrektor Agencji Energii i Zrównoważonego Rozwoju Emilia-Romagna (AESS) oraz Prezes RENAEL (Włoska Krajowa Sieć Lokalnych Agencji Energetycznych)
Jak świat wprowadza udane ekosystemy wodorowe? Jak to może funkcjonować bez strat? (17.05.2022 |13:05-13:50)
Absolwent Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Bolońskim, od 2012 roku Dyrektor Agencji Energii i Zrównoważonego Rozwoju (AESS) oraz Prezes RENAEL (Włoska Krajowa Sieć Lokalnych Agencji Energetycznych). Energy Manager, projektant i kierownik projektu w zakresie inżynierii lądowej, przekwalifikowania energetycznego systemów budowy instalacji i energii odnawialnej. Certyfikator Energii dla wielu systemów regionalnych na terenie kraju, Ekspert ds. Zarządzania Energią cywilną i przemysłową (EGE) oraz „Commissioning Authority” w ramach certyfikacji LEED. Kierownik i koordynator wielu projektów europejskich m.in. ELENA Modena, ELENA TOP Condomini finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Marte (MLEI PDA), LEMON (Horizon 2020) oraz doradca Funduszu EEEF (EBI i CDP).

Fayah Assih

Project Manager, Regional Development and Innovation Agency of Nouvelle-Aquitaine (FR)

Fayah Assih

Project Manager, Regional Development and Innovation Agency of Nouvelle-Aquitaine (FR)
Jak świat wprowadza udane ekosystemy wodorowe? Jak to może funkcjonować bez strat? (17.05.2022 |13:05-13:50)
Partnerstwa publiczno-prywatne są kluczem do przyspieszenia rozwoju wodoru w regionie Nowej Akwitanii. Fayah Assih koordynuje powstawanie innowacyjnych sektorów w dziedzinie energetyki i magazynowania. W temacie wodoru jest zaangażowany w tworzenie ekosystemu dostawców technologii, firm energetycznych, laboratoriów badawczych i władz lokalnych. Z trzema priorytetami, którymi są: ułatwienie współpracy w ramach ekosystemu jako wartości dodanej, wykrywanie innowacyjnych projektów i gromadzenie wiedzy niezbędnej do ich realizacji, promowanie oferty technologicznej i przemysłowej Nowej Akwitanii na poziomie krajowym i europejskim.

Katarzyna Barańska

Partner, Head of Decarbonisation Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.

Katarzyna Barańska

Partner, Head of Decarbonisation Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A.
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie? (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Katarzyna prowadzi projekty w obszarze infrastruktury i procesów inwestycyjnych. Negocjuje umowy projektowe i budowlane oraz wspiera klientów w budowie infrastruktury EV i wodorowej. Katarzyna doradza klientom w postępowaniach środowiskowych, uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych oraz prowadzi projekty z zakresu environmental compliance. Doradza także w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami i ich transportu. Współpracuje z klientami w zakresie projektów efektywności energetycznej oraz kompleksowych strategii energetycznych realizowanych w celu osiągnięcia celów zielonej transformacji. Katarzyna doradza klientom przy transakcjach w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Katarzyna jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, autorką licznych artykułów branżowych, a także wykładowcą akademickim. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykłady specjalizacyjne w Warszawskiej Izbie Radców Prawnych (OIRP).

Reiner Block

Dyrektor Generalny Działu Usług dla Przemysłu TÜV SÜD AG

Reiner Block

Dyrektor Generalny Działu Usług dla Przemysłu TÜV SÜD AG
Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00)
Dyrektor Generalny Działu Usług dla Przemysłu w TÜV SÜD, zajmującego się wszystkimi usługami dla przemysłu na świecie (4200 etatów, 600 milionów euro obrotu), odpowiada za łączenie działań TÜV SÜD związanych z wodorem we wszystkich działach firmy. Reiner Block studiował chemię/technologię chemiczną na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, gdzie prowadził intensywne badania nad aktywacją katod wytwarzających wodór. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako menedżer produktu ds. bezpieczeństwa zakładu w TÜV Hessen we Frankfurcie. Następnie zajmował różne stanowiska kierownicze w kraju i za granicą, np. w Korei Południowej. Od lipca 2017 r. pełni funkcję kierownika Działu Usług dla Przemysłu w TÜV SÜD AG w Monachium.

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Czy regiony potrzebują wodoru, by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? (17.05.2022| 12:15-13:00) Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. (18.05.2022|12:00-13:00) Doliny i Huby Wodorowe w Polsce (18.05.2022| 14:30 - 15:30)
Samorządowiec, były przedsiębiorca, miłośnik wodoru i nowoczesnych technologii. Od listopada 2018 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za gospodarkę, środowisko, sport i turystykę w Regionie..Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, stanowiącej płaszczyznę do wymiany doświadczeń, oraz inicjowania działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego Wielkopolski, pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych. Jest jednym z inicjatorów podpisania Deklaracji utworzenia Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, która umożliwia powstanie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji, przyczyniając się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej, z poszanowaniem wyzwań społecznych związanych z transformacją. Od września 2020 r jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Absolwent studiów MBA oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia

Jan-Peter Born

Przewodniczący grupy roboczej „Pozostałości” Holenderskiego Stowarzyszenia Przetwarzania Odpadów oraz Członek Grupy Roboczej CEWEP ds. Pozostałości oraz Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego CEWEP

Jan-Peter Born

Przewodniczący grupy roboczej „Pozostałości” Holenderskiego Stowarzyszenia Przetwarzania Odpadów oraz Członek Grupy Roboczej CEWEP ds. Pozostałości oraz Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego CEWEP
Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą (17.05.2022 | 13:15-14:15)
Dr Jan-Peter Born napisał pracę magisterską na temat powstawania dioksyn podczas procesów spalania, a następnie w latach 1991–1998 był pracownikiem Holenderskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami. Jego działalność koncentrowała się na pozostałościach ze spalania odpadów, zwłaszcza popiołów paleniskowych. W 1998 roku został pracownikiem HVC, będącego członkiem stowarzyszenia. W HVC piastował kilka stanowisk badawczo-rozwojowych i kierowniczych. Od 2012 roku nadal w HVC aktywnie działa w obszarze rozwoju biznesu. Jan-Peter Born jest również przewodniczącym grupy roboczej „Pozostałości” Holenderskiego Stowarzyszenia Przetwarzania Odpadów oraz członkiem Grupy Roboczej CEWEP ds. Pozostałości oraz Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego CEWEP.

Helena Cygnar

Szef Biura Poszukiwań i Koncesji, LOTOS Petrobaltic S.A.

Helena Cygnar

Szef Biura Poszukiwań i Koncesji, LOTOS Petrobaltic S.A.
Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą (17.05.2022 | 13:15-14:15)
Helena Cygnar od 16 lat pracuje w branży związanej z poszukiwaniem i wydobywaniem węglowodorów, absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie geofizyki i geologii. Karierę rozpoczęła w firmie serwisowej Geofizyka Toruń S.A. a od 2013 roku dołączyła do LOTOS Petrobaltic S.A.. Obecnie zajmuje stanowisko Szefa Biura Poszukiwań i Koncesji. Specjalista w zakresie geofizyki i geologii, a także prawa geologicznego i górniczego, posiada uprawnienia Ministerialne kategorii I i IX.

Marcin Dworak

Pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności, Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia

Marcin Dworak

Pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności, Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Pełnomocnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ds. nowej mobilności, absolwent MBA w Akademii WSB. Koordynuje projekt Roweru Metropolitalnego i systemu velostrad. Jego wcześniejsza droga zawodowa była związana z mediami i motoryzacją. Dziś popularyzuje i wciela w życie idee zrównoważonego transportu i elektromobilności. Z pasją opowiada o rowerach i pojazdach zeroemisyjnych, niezależnie czy chodzi o auta osobowe czy transport publiczny.

Jarosław Filipczak

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza | Klaster Technologii Wodorowych

Jarosław Filipczak

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza | Klaster Technologii Wodorowych
Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00) | Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy...(18.05.2022 |12:00-13:00)
Przedsiębiorca, absolwent studiów Master of Business Administration. Właściciel Safety Group „J&J” s.c., Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA , Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka. Reprezentuje RIGP w Pomorskiej Radzie Oświatowej. Posiada bogaty dorobek zawodowy oraz praktyczne doświadczenie w zakresie myślenia strategicznego i globalnego podejścia do zarządzania biznesem; zarządzania zespołem i projektami. Aktywnie zaangażowany w rozwój regionu. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kadencji 2020-2024. Pasjonat nowoczesnych technologii.

Marek Foltynowicz

Ekspert Klastra Technologii Wodorowych

Marek Foltynowicz

Ekspert Klastra Technologii Wodorowych
Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą (17.05.2022 | 13:15-14:15)
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako inżynier naukowy w Instytucie Polimerów PAN. Członek Zarządu "NAFTA POLSKA S.A." Odpowiedzialny za restrukturyzację i prywatyzację polskiego sektora naftowego oraz PGNiG Grupa Kapitałowa. Przewodniczący Komitetu Sterującego, nadzorując pierwszą ofertę publiczną PKN Orlen S.A. oraz PGNiG S.A. Doceniany jest jako niezależny konsultant w branży Oil&Gas oraz innowator w zakresie procesu rozdzielania olejów odpadowych. Ostatnio pracował nad wdrożeniami i innowacjami obszaru technologiiwodorowych oraz nad rozwojem e-mobilności. Obecnie współpracuje jako ekspert, z Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Klaster Wodorowy

Florian Frank

Kierowniki Wydziału Naukowo-Technicznego Ambasady Niemiec w Warszawie

Florian Frank

Kierowniki Wydziału Naukowo-Technicznego Ambasady Niemiec w Warszawie
Jaką przyszłość ma wodór w Europie? Jaką ma moc zmiany? (17.05.2022 |14:25-15:10)
Jego specjalizacją jest organizacja współpracy i finansowania projektów naukowych z udziałem uczelni, instytutów naukowych i przedsiębiorstw. Karierę rozpoczął jako kierownik działu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań, gdzie pracował nad zrównoważonym rozwojem miast i systemami ruchu, w tym wodorem. W Generalnej Dyrekcji Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej koordynował działania informacyjne projektów naukowych w dziedzinie energetyki, w szczególności Inicjatywy Wspólnego Programowania dla Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Rafał Frączek

Prezes EKO-KONSULT

Rafał Frączek

Prezes EKO-KONSULT
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
Prezes EKO-KONSULT - firmy ekspercko-konsultingowej będącej częścią Grupy Technologicznej ASE. Wcześniej wieloletni dyrektor Działu Analiz Technicznych ASE. Doświadczony specjalista-praktyk, autor wielu ekspertyz i analiz z zakresu bezpieczeństwa, artykułów technicznych oraz prelegent konferencji naukowo-technicznych. Prowadził liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, procesowego i funkcjonalnego. Certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego (EXIIDA-CFSP).

Artur Fryczkowski

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Alstom w Polsce, w Ukrainie i w Krajach Bałtyckich

Artur Fryczkowski

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Alstom w Polsce, w Ukrainie i w Krajach Bałtyckich
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie? (18.05.2022 | 11:15 - 12:10)
Artur Fryczkowski jest związany z branżą kolejową od ponad 18 lat. Do zespołu Alstom dołączył w 2012 roku, by współtworzyć Centrum Serwisowe Pendolino. W 2017 roku został Dyrektorem ds. Relacji z Klientami i Usług w Polsce, by rok później awansować na stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Obsługi Serwisowej w Polsce i na Ukrainie, które zajmował do roku 2020. Prezesem Zarządu spółki Alstom Konstal S.A. jest od stycznia 2019 roku. W latach 2020-2021 był Dyrektorem Zarządzającym Alstom w Polsce i w Ukrainie. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w firmie DB Schenker gdzie był Kierownikiem ds. Rozwoju, a później został Dyrektorem ds. Utrzymania Taboru. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a także uczestniczył w programach biznesowych ICAN Institute oraz Instytutu de Baak.

Tomasz Gackowski

Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Tomasz Gackowski

Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
Jak sfinansować projekty wodorowe do 2030 r. Innovation fund cases (17.05.2022 | 09:30 - 10:10), Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej – funkcja i zadania dolin wodorowych (17.05.2022 | 10:15 - 11:05)
Prof. UW dr hab., Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., analityk rynków finansowych oraz ekspert z zakresu komunikacji giełdowej. Wieloletni wykładowca akademicki polskich oraz amerykańskich uczelni. Uczestniczył w budowaniu strategii krajowych i międzynarodowych spółek z obszaru IT, media, investment & banking.

Maciej Galiński

Dyrektor Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Maciej Galiński

Dyrektor Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
A wodorowe społeczeństwo w Kosmosie? A to już program ARTEMIDA czy jeszcze LEM? (17.05.2022 |15:15-16:00)
dr hab. prof. Politechniki Poznańskiej, Chemik, naukowiec. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej. Autor publikacji naukowych z zakresu elektrochemicznych sposobów magazynowania energii m. in. w ogniwach litowo-jonowych i superkondensatorach z wykorzystaniem nowych materiałów elektrodowych jak nowych elektrolitów. Od 2020 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej. Pasjonat nowych rozwiązań technologicznych w aspektach wytwarzana i magazynowania energii.

Łukasz Gałczyński

Członek Rady Nadzorczej ARP S.A., p.o. Wiceprezesa Zarządu

Łukasz Gałczyński

Członek Rady Nadzorczej ARP S.A., p.o. Wiceprezesa Zarządu
Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat. (18.05.2022 | 14:30 - 15:30)
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia Executive MBA. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji państwowej oraz zasiadając w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Zdrowia oraz eksperta odpowiedzialnego za przetwarzanie i analizę informacji. Od 2018 roku pracował w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji odpowiadał za kształtowanie polityki związanej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz systemem instytucji rozwoju, w tym za opracowanie i przyjęcie nowych rozwiązań legislacyjnych, m.in. rozporządzenia strefowego i nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Kierując Departamentem Rozwoju Inwestycji przyczynił się do przyjęcia założeń w zakresie wprowadzenia Tarczy PFR. Zajmując się ubezpieczeniami eksportowymi i rynkiem ubezpieczeń kupieckich nabył także doświadczenie w obszarze finansów i ubezpieczeń. 9 lutego 2022 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 8 kwietnia br. został delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? Tylko dla odważnych! (18.05.2022 |11:15-12:00)
Prawniczka, menadżerka i samorządowiec. Katarzyna Gruszecka-Spychała jest radcą prawnym z wieloletnim stażem oraz menadżerem z doświadczeniem w zarządach spółek prywatnych i samorządowych. Od ponad 8 lat pełni funkcję wiceprezydent Gdyni odpowiadając za strategię rozwoju miasta, planowanie przestrzenne oraz politykę gospodarczą. Nadzoruje pracę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i wspiera innowacyjne inicjatywy w mieście. Aktywnie działa w Klastrze Wodorowym i przy tworzeniu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Jako wiceprezydent wdraża rozwiązania zero- i niskoemisyjne w gdyńskim transporcie publicznym. Członkini Urban Land Institute oraz inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network, która niedawno przekształciła się w ULI Europe Waterfront Cities Product Council. W 2020 roku, jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation In Politics w kategorii Economy, za projekt doradztwa biznesowego „Gdynia wspiera przedsiębiorców w czasie Covid-19". Trzykrotnie zdobyła dla miasta tytuł „Polish City of Future” w rankingu „FDI Magazine” (grupa Financial Times).

Paweł Grzejszczak

Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Paweł Grzejszczak

Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
Paweł Grzejszczak jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Od blisko 25 lat doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradzał w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Doradca w projekcie budowy strategicznego gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe. Ekspert w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu Sescom S.A. i SES Hydrogen S.A.

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu Sescom S.A. i SES Hydrogen S.A.
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)
Założyciel i prezes Sescom S.A., spółki technologicznej z obszaru technicznego Facility Management, notowanej na GPW od 2013 r. Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za strategiczny rozwój Grupy Sescom skoncentrowanej na nowych technologiach i zrównoważonym rozwoju. Prezes Zarządu SES Hydrogen SA, spółki zależnej odpowiedzialnej za rozwój projektów wodorowych. Współtwórca technologii i współautor patentów elektrolizera i kotła wodorowego. Wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W ramach Izby koordynuje działalność Klastra Technologii Wodorowych. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Hoon-min Lim

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Rzeczypospolitej Polskiej

Hoon-min Lim

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Rzeczypospolitej Polskiej
Czy regiony potrzebują wodoru, by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania? (17.05.2022 | 12:15-13:00)
Ambasador Hoonmin Lim jest zawodowym dyplomatą koreańskim. Został powołany na obecne stanowisko w 2021. Uprzednio piastował funkcję Przedstawiciela Rządu ds. Arktyki i Ambasadora ds. Afrykańskich w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei. W latach 2018-2020 był Ambasadorem w Etiopii i Stałym Przedstawicielem przy Unii Afrykańskiej. Przedtem Ambasador Lim pełnił funkcję Radcy–Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Korei przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a wcześniej przebywał na placówce dyplomatycznej w Ukrainie (2012-2014). Między 2008 a 2011 Ambasador Lim pracował jako dyrektor Wydziału ds. Polityki Rozwojowej w Biurze Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, a następnie jako Zastępca Sekretarza w Biurze Prezydenta. Placówki zagraniczne Ambasadora Lima obejmują ponadto Przedstawicielstwo przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie jako Radca w latach 2006-2008, Tajlandię jako Pierwszy Sekretarz między rokiem 2002 a 2006 oraz Włochy od 1998 do 2002. Ambasador Lim rozpoczął karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 1991 po zdaniu egzaminu do służby dyplomatycznej. Posiada licencjat z języka i literatury niemieckiej oraz licencjat z nauk politycznych Yonsei University w Seulu. Ambasador Lim jest żonaty. Ma dwie córki.

Dariusz Jachowicz

Dyrektor Generalny Grupy ASE - Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Dariusz Jachowicz

Dyrektor Generalny Grupy ASE - Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)
Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budowy Maszyn oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny. W 1990 r. wraz z Andrzejem Stylo oraz Bogdanem Bałkowskim założył spółkę pod nazwą Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. (ASE). Od początku działalności firma specjalizowała się w rozwiązaniach dedykowanych dla przemysłu, szczególnie w rozwiązaniach przeciwwybuchowych, zdobywając pozycję lidera na rynku. W 2011 r. rozwój firmy pozwolił na zakup Biura Projektowego Biproraf, co stanowiło zalążek Grupy Technologicznej ASE, która w 2021 r. liczy już 11 spółek m.in. Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego ,Eko-Konsult, ASE ATEX, Squadron, Elmech-ASE, czy Camino Project. Jako lider na rynku z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ASE naturalnie stało się popularyzatorem wiedzy na ten temat. Pod marką ASE zostało zorganizowanych wiele konferencji i seminariów technicznych, jak również specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń dla inżynierów z zakresu bezpieczeństwa technicznego. Bezpośrednim wynikiem tych działań było wydanie w 2006 roku pierwszego numeru kwartalnika technicznego „Magazyn Ex”, jedynego na polskim rynku magazynu poruszającego treści z dziedziny bezpieczeństwa przemysłowego. Dodatkowo wśród tytułów wydanych przez ASE można znaleźć „Elektryczne i nieelektryczne urządzenia Ex” autorstwa Stanisława Nowaka, „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Zasady prognozowania, oceny i likwidacji zagrożeń” Jana Marii Kowalskiego, czy Monografię „Functional Safety Mangement in Critical Systems” wydaną wspólnie z Politechniką Gdańską. Obecnie Grupa Technologiczna ASE skupia swoją działalność wokół nowoczesnych technologii, które bezpośrednio wpływają na poprawę klimatu i środowiska (technologie wodorowe, inteligentne zarządzanie energią, Odnawialne Źródła Energii).

Agnieszka Jakubiak

Ekspert operacyjny Sekcji Ekspertów Wewnętrznych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Agnieszka Jakubiak

Ekspert operacyjny Sekcji Ekspertów Wewnętrznych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 | 14:30 - 15:30)
Doświadczona ekspertka z udokumentowaną historią pracy w administracji rządowej (NCBR, ARP) i przemyśle (Merck). Wieloletni pracownik instytutów badawczych zajmujących się paliwami i energią (IEn, IPiEO). Posiada szerokie umiejętności w zakresie zarządzania, badań i rozwoju (B+R), zrównoważonego rozwoju, energii odnawialnej i inżynierii. Absolwentka Politechniki Warszawskiej ze stopniem doktora w dziedzinie nauk chemicznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie zarządzania. W NCBR od 2019 roku odpowiada za obszar energii. Pasjonatka i ekspertka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu.

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor, Biuro Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor, Biuro Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych? (17.05.2022 | 15:30-16:30)
Dołączył do PKN ORLEN w 2004 roku, a obecnie jest Dyrektorem Departametu Paliw Alternatywnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i energii z punktu widzenia operacyjnego i optymalizacyjnego. Posiada duże doświadczenie w integracji rafinerii i petrochemii, identyfikacji synergii pomiędzy zakładami. Potrafi zarządzać procesami rafineryjnymi i petrochemicznymi z nastawieniem na maksymalizację marży. Doświadczony we wdrażaniu zmian i rozwiązywaniu problemów na instalacji. Autor wielu projektów usprawniających, maksymalizujących marżę dzięki rozwiązaniom sprzętowym oraz digitalizacji zasobów. Współautor projektu Hydrogen Eagle, jednego z największych projektów infrastruktury wodorowej w Europie Środkowej. Obecnie odpowiedzialny za jego realizację. Koordynuje kierunek neutralności węglowej w oparciu o gospodarkę cyrkularną i realizację wodorowego łańcucha wartości.

Wiesław Kamieński

Polska Rolnicza Dolina Wodorowa. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Wiesław Kamieński

Polska Rolnicza Dolina Wodorowa. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Zeroemisyjne rolnictwo: BIO GAZ, BIO LNG, BIO H2 (18.05.2022 | 11:15 - 12:15)

Katarzyna Kierzek Koperska

Wiceprezes Zarządu, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Katarzyna Kierzek Koperska

Wiceprezes Zarządu, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Jak sfinansować projekty wodorowe do 2030 r. Innovation fund cases (17.05.2022 | 09:30 - 10:10)
Doradca podatkowy, przedsiębiorczyni, ekonomistka, polityczka. Od 2022r Ambasadorka na Rzecz Paktu Klimatycznego przy Komisji Europejskiej. W latach 1998–2018 prowadziła kilka własnych spółek działających w obszarze doradztwa podatkowego i obrotu nieruchomościami, a w 2018 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania. Od 2021 r. Wiceprezeska Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. W latach 2008–2011 była Wiceprzewodniczącą Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Z zamiłowania ekolożka, działaczka na rzecz praw zwierząt i zmian klimatu. Ważnym obszarem jej działania jest też rozwój zawodowy kobiet – wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dostępu większej grupy kobiet do eksponowanych stanowisk w biznesie, polityce i działalności społecznej. Absolwentka European Academy of Diplomacy, a także European Women’s Academy realizowanej przez ALDE Party.

Tomasz Kobierski

Prezes Zarządu Grupy MTP

Tomasz Kobierski

Prezes Zarządu Grupy MTP
Otwarcie Forum H2POLAND
Zasiada w zarządzie Grupy MTP, w roli wiceprezesa od 2007 roku. Od 2020 roku pełni prestiżowe stanowisko Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Rada podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Targów Lublin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą MTP.

Maciej Koński

Grupa Polsat Plus, Projekt Wodorowy

Maciej Koński

Grupa Polsat Plus, Projekt Wodorowy
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45 - 15:45)
Manager z 15-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku biznesowym. W Grupie Polsat Plus i Grupie ZE PAK odpowiada m.in za Projekt Wodorowy: produkcja zielonego wodoru, transport wodoru, budowa sieci stacji tankowania wodoru, projekt produkcji polskich elektrolizerów, projekt produkcji polskiego autobusu wodorowego.

Jakub Koper

Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

Jakub Koper

Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową? (18.05.2022 |12:00-13:00)
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka ds. studenckich, w okresie 2020-2021 doradca Ministra w Gabinecie Politycznym. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie. Ekspert w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu, a także Koordynator ds. dostępności w województwie lubelskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z socjologią religii, socjologią moralności, pracą socjalną, komunikacją społeczną i dziennikarstwem. Brał udział w projektach i badaniach dotyczących edukacji, polityki społecznej i polityki zatrudnienia.

Piotr Korytkowski

Prezydent Konina

Piotr Korytkowski

Prezydent Konina
Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? Tylko dla odważnych! (18.05.2022 |11:15-12:00)
Ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń (WSB Poznań), organizacji i zarządzania (Akademia Ekonomiczna-Poznań), bezpieczeństwa i higieny pracy (PWSZ Konin) oraz Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 2006 – 2018 Radny Miasta Konina. Od 2018 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Konina.

Artur Kozłowski

Dyrektor w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Artur Kozłowski

Dyrektor w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 – 14.45-15.30)
Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał przez 18 lat jako kierownik i główny wykonawca projektów B+R i wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowych. Współautor szeregu projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności związanej z budowaniem ekosystemu innowacji i startupów. Specjalizuje się w m.in. w cyberbezpieczeństwie, inteligentnych specjalizacjach, rozwiązaniach smart city oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyfryzacji. Członek wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych a także Komitetów Sterujących projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem.

Henryk Kubiczek

Corporate Department of Strategy and Development Director, Grupa Azoty S.A.

Henryk Kubiczek

Corporate Department of Strategy and Development Director, Grupa Azoty S.A.
Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcje i zadania dolin wodorowych (18.05.2022 | 10:15-11:05) | Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO WODÓR (18.05.2022 |11:15-12:15)
Henryk Kubiczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a także absolwentem studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2010-2019 związany z Centrum Badań i Rozwoju EDF Polska, gdzie w 2014 roku objął funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Centrum. Aktywnie zaangażowany w działalność B+R jako ekspert w ramach współpracy z uczelniami, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju czy też Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie. Współpracował również z ekspertami zagranicznymi w zakresie zastosowania biomasy w energetyce, rozwoju energetyki oraz oceny innowacyjnych projektów. W 2019 roku objął stanowisko Dyrektora Centrum Badań i Analiz w Grupie Azoty S.A., a następnie pozycję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju. Brał udział w pracach "Porozumienia Wodorowego" Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a obecnie jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej powołanej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Aktywnie zaangażowany w rozwój gospodarki wodorowej.

Joanna Kubit

Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Joanna Kubit

Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową? (18.05.2022 |12:00-13:00)
Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Szkoła realizuje innowację programową Magazynowanie wodoru, w ramach programu nauczania zawodów technik wiertnik, technik geolog i w ramach programu nauczania chemii. Realizację innowacji programowej wspiera merytorycznie firma IKS Solino Grupa Orlen. Celem tego działania jest tworzenie nowych kwalifikacji zawodowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych. Zarówno szkoła jak i uczniowie, są mocno zainteresowani tematyką wodoru jako alternatywy dla węglowodorów i wspólnie interesują się OZE co związane jest z ograniczeniem eksploatacji kopalin. Szkoła kształci pod merytorycznym patronatem PGNIG, nosi z dumą imię I. Łukasiewicza a to zobowiązuje do wdrażania innowacji programowych.

Grzegorz Kulczykowski

Koordynator Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa EKO-KONSULT Sp. z o.o.

Grzegorz Kulczykowski

Koordynator Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa EKO-KONSULT Sp. z o.o.
Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową? (18.05.2022 |12:00-13:00)
Pracownik firmy doradczo-konsultingowej EKO-KONSULT wchodzącej w skład Grupy Technologicznej ASE, zajmuje się bezpieczeństwem technicznym od 2010 roku. Specjalista w zakresie komunikacji ryzyka, wieloletni redaktor Magazynu Ex – periodyku poświęconego bezpieczeństwu przeciwwybuchowemu, wieloletni koordynator szkoleń Akademii Bezpieczeństwa. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa technicznego i wybuchowego.

Chris Kwacz

Dyrektor Operacyjny Meet Hydrogen Poland

Chris Kwacz

Dyrektor Operacyjny Meet Hydrogen Poland
Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową? (18.05.2022 |12:00-13:00)
Fascynat technologii wodorowych i jeden z ewangelistów zielonego wodoru w Polsce. Dyrektor Operacyjny Meet Hydrogen Poland, firmy zajmującej się wdrożeniami technologii wodorowych oraz konsultacjami biznesowymi w segmencie wodoru. Kierownik pierwszej w Polsce otwartej platformy edukacyjnej na temat wodoru i gospodarki wodorowej czyli HySchools Polska. Ekspert w teamie Climate Leadership, Projektu pod patronatem Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment Programme). Marketingowiec z wieloletnim doświadczeniem projektowym, wykładowca digital marketingu i komunikacji w mediach społecznościowych na Collegium da Vinci w Poznaniu. Działa na rzecz świadomości i upowszechnienia rozwiązań wodorowych i produkcji zielonego, czystego wodoru w Polsce.

Artur Labus

Dyrektor działu Usług dla Przemysłu TÜV SÜD Polska, Dyrektor Centrum Certyfikacji, audytor wiodący

Artur Labus

Dyrektor działu Usług dla Przemysłu TÜV SÜD Polska, Dyrektor Centrum Certyfikacji, audytor wiodący
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
Absolwent Politechniki Śląskiej, MBA, IWE, Pracownik TÜV SÜD Polska od 2010 roku. Dyrektor działu Usług dla Przemysłu, Dyrektor Centrum Certyfikacji, audytor wiodący. Uczestnik i prelegent konferencji, seminariów i grup roboczych z zakresu technologii wodorowych. Odpowiedzialny za obszary związane z bezpieczeństwem technologii. Członek europejskich komitetów technicznych. Członek grupy roboczej oraz sygnatariusz porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju krajowej gospodarki wodorowej. Zajmuje się również obszarami związanymi z wytwarzaniem pojazdów szynowych na rynku krajowym i zagranicznym.

Cezariusz Lesisz

Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Cezariusz Lesisz

Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej – funkcja i zadania dolin wodorowych (18.05.2022 | 10:15-11:05)
Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo dla menedżera. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował także w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Dzięki długoletniemu doświadczeniu zawodowemu posiada kompetencje w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacji oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych. Dysponuje również szeroką wiedzą dotyczącą specyfiki amerykańskich procesów społeczno-gospodarczych. Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A.

Łukasz Lisicki

Policy Officer at European Commission (DG ENER)

Łukasz Lisicki

Policy Officer at European Commission (DG ENER)
Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej? (18.05.2022 | 12:15 - 13:05)
Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego. W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się przede wszystkim legislacją UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynku gazu ziemnego UE oraz kwestiami związanymi z dyplomacją energetyczną. W latach 2016-2018 pełnił funkcję attaché ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE. Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE. Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.

Jakub Lubiński

Kierownik, Zespół Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych, PKN ORLEN S.A.

Jakub Lubiński

Kierownik, Zespół Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych, PKN ORLEN S.A.
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)
Aktualnie odpowiedzialny za realizację strategii związanej z gospodarką wodorem w PKN Orlen i GK Orlen. Odpowiada za projekty rozwojowe takie jak m.in.: budowa sytemu produkcji, dystrybucji i odbioru paliwa wodorowego jakości automotive. Posiada gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu gazów technicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Ropa Naftowa i Produkty Naftowe.

Walerian Majewski

Koordynator Pomorskiej Doliny Wodorowej

Walerian Majewski

Koordynator Pomorskiej Doliny Wodorowej
Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 |14:30-15:30)
Od 2014 roku realizuje projekty związane z technologiami wodorowymi – jako konsultant firm doradczych i współpracownik regionalnych instytucji działających w tym obszarze. Rozwijał koncepcję Smart Grid w polskim systemie przesyłowym oraz uczestniczył w projektach związanych z magazynowaniem i rynkiem wodoru. W ostatnim czasie współautor strategii wodorowych polskich przedsiębiorstw, regionalnych HUB-ów wodorowych, a także pełnił rolę Opiekuna Wodorowego w projekcie H2Wielkopolska – związanym z wsparciem doradczym w obszarze wodoru dla kilkunastu firm MŚP z woj. wielkopolskiego. W woj. pomorskim zaangażowany w rozwój projektów infrastrukturalnych, w tym związanych z magazynowaniem wodoru w kawernach solnych, czy z wykorzystaniem wodoru w portach morskich.

Maciej Malicki

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Large Industries w Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Maciej Malicki

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Large Industries w Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą (17.05.2022 | 13:15-14:15)
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz członek "the Association of Chartered Certified Accountants" (ACCA). Przez całą karierę zawodową związany z branżą energetyczną w globalnych przedsiębiorstwach (BP, CEZ, Air Liquide). Specjalista w dziedzinie analizy opłacalności inwestycji i controllingu. Obecnie zaangażowany w projekty związane z transformacją energetyczną, a w szczególności z rozwojem rynku wychwytu i utylizacji dwutlenku węgla (CCUS) w Polsce.

Marek Marcisz

Specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.,

Marek Marcisz

Specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.,
Certyfikacja wodoru i świadectwa pochodzenia. (18.05.2022 |12:15-13:10)
Absolwent Politechniki Śląskiej, od 2010 r. specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert i weryfikator jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, audytor energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

Ewa Mazur

Manager ds. energii i klimatu | Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ewa Mazur

Manager ds. energii i klimatu | Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych (18.05.2022 | 13:00-13:50) | Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej? (18.05.2022 | 12:15 - 13:10)
Ekspertka ds. polskiego i europejskiego prawa i polityki energetycznej i klimatycznej doświadczona w tworzeniu strategii, polityk publicznych i prawa w sektorach wodoru, innowacji energetycznych, OZE, gazu ziemnego i chemii. W latach 2020-2022, jako naczelnik Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stworzyła pierwszą Polską Strategię Wodorową oraz podwaliny prawa i rynku wodoru. Przy realizacji tych celów zainicjowała i prowadziła współpracę z sektorem prywatnym i nauką, która zaowocowała zawarciem w porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej specjalizowała się w prawnomiędzynarodowych aspektach funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce i Unii Europejskiej, odpowiadając za negocjowanie i implementowanie unijnego prawa gazowego oraz zapewniając wkład ekspercki w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów inwestycyjnych w OZE i pracy naukowo-dydaktycznej. Ewa Mazur zdobyła wykształcenie prawnicze w Polsce i we Francji oraz Master of Arts w zakresie Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w College of Europe. Wieloletnia instruktorka harcerska, miłośniczka polskiej przyrody i transportu publicznego.

Karsten McGovern

Dyrektor Zarządzający (CEO) Agencji Zarządzania Energią Kraju Związkowego Hesja (DE)

Karsten McGovern

Dyrektor Zarządzający (CEO) Agencji Zarządzania Energią Kraju Związkowego Hesja (DE)
Jak świat wprowadza udane ekosystemy wodorowe? Jak to może funkcjonować bez strat? (17.05.2022 |13:05-13:50)
Pracownik naukowy Towarzystwa Maxa Plancka, współpracownik posła w parlamencie kraju związkowego, samodzielna działalność naukowo-doradcza, zastępca starosty powiatu Marburg-Biedenkopf, od 2017 r. szef Agencji Zarządzania Energią Kraju Związkowego Hesja i jej dyrektor zarządzający od momentu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akio Miyajima

Ambasador Japonii w Polsce

Akio Miyajima

Ambasador Japonii w Polsce
Inauguracja FORUM H2POLAND (17.05.2022 | 10:30 - 12:00)
Ambasador MIYAJIMA przyjechał do Warszawy w listopadzie 2020 roku. Jest zawodowym dyplomatą z 40-letnim doświadczeniem od 1981 roku. Wcześniej Ambasador Miyajima sprawował funkcję Ambasadora Japonii w Turcji, oraz pełnił służbę w Waszyngtonie, Seulu, Nowym Jorku (ONZ) i Londynie. Ambasador Miyajima uzyskał dyplom BA z politologii na Uniwersytecie Waseda oraz MA ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Yale.

Wojciech Mojkowski

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wojciech Mojkowski

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO WODÓR (18.05.2022 |11:15-12:15)
Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie ekonomiki rolnictwa. Pracę zawodową rozpoczął w firmie PZU S.A , a z sektorem ubezpieczeń związany był przez 12 lat. Trzykrotnie został wybrany na stanowisko Wójta Gminy Kobylin-Borzymy. Doświadczony samorządowiec i działacz lokalny. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Rady Naukowej przy Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie. Od stycznia 2019 roku pełni funkcje Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W tym czasie aktywnie wprowadza postęp rolniczy w województwie podlaskim, wspiera i promuje rozwój obszarów wiejskich. Angażuje spotkania z rolnikami prezentując innowacyjne rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do rozwoju podlaskich gospodarstw. Współpracuje z instytucjami wspierającymi rolnictwo. Jako dyrektor skupia się przede wszystkim na zarządzaniu Ośrodkiem, aby działaniami skierowanymi bezpośrednio na zaspokajanie potrzeb rolników. Badając ich oczekiwania uczestniczy w tworzeniu zespołów zadaniowych, projektowych, nadzoruje programy doradcze oparte na innowacyjnych sposobach przekazu. Wytrwale wspiera działalność upowszechnieniową na obszarach wiejskich. Inicjator konferencji i projektów badawczo rozwojowych ukierunkowanych na ekspansję w sektorze rolno-spożywczym.

Bartosz Moszowski

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju NITROSYNCAT w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Nowych Syntez Chemicznych.

Bartosz Moszowski

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju NITROSYNCAT w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Nowych Syntez Chemicznych.
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych? (17.05.2022 | 15:30-16:30)
Absolwent Politechniki Wrocławskiej w zakresie technologii chemicznej, a obecnie doktorant zajmujący się tematyką redukcji emisji podtlenku azotu. Ukończył kierunkowe menadżerskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wieloletni menadżer posiadający praktyczne doświadczenie z zakresu technologii wodorowych, kwasu azotowego oraz efektywności energetycznej i procesowej. W Łukasiewicz - INS odpowiedzialny za nadzór nad pracami badawczo - rozwojowymi oraz wdrożeniami rozwiązań usprawniających procesy w przemyśle chemicznym w Polsce i za granicą. Wcześniej związany z Grupą Azoty ZAK S.A. jako Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Nawozy. Współtwórca nowej koncepcji energetycznej, realizowanej w Grupie Azoty ZAK S.A. ukazującej innowacyjne spojrzenie na energetykę zakładową zmierzającą do ograniczenia stosowania paliw kopalnych oraz emisji CO2. Współautor wielu publikacji naukowych poświęconych optymalizacji procesów technologicznych.

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu DISE.energy

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu DISE.energy
Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej? (18.05.2022 | 12:15 - 13:10)
Od 2018 prezes zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE.W latach 2016-2021 wiceprezydent Pracodawców RP. W latach 2018-2020 prezes zarządu PILE ELBUD SA. W latach 2016–2019 – członek Rady Dyrektorów EURELECTRIC. W latach 2015-2016 – prezes zarządu, TAURON Polska Energia SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA.W latach 2008-2015 i 2020 dyrektor wykonawczy w Fortum, Heating & Cooling, Poland and Baltics. Z wykształcenia magister ekonomii oraz magister prawa – absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mieczysław Obiedziński

Prezes zarządu TÜV SÜD Polska,

Mieczysław Obiedziński

Prezes zarządu TÜV SÜD Polska,
Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO WODÓR (18.05.2022 |11:15-12:15)
Certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm i standardów: ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000 (Food, Packaging), BRC GS (Food, Packaging Materials, Storage & Distribution, Agents & Brokers), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ B4, VLOG, V-Label, PIM „bez GMO”, Tesco Food Standard. Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i auditowania procedur i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, które zdobywał podczas współpracy z producentami i sieciami handlowymi od 2003 roku. Od 2006 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i auditor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (inżynier, specj. konstrukcje lotnicze). W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. Od 1992 do 1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W latach 1998-2005 był radnym woj. podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998 - 2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej. W 2005 r. wybrano go senatorem RP. Jednocześnie w latach 2005-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie przewodniczącym Komisji Obrony Nar. oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 27 maja 2013 r. Sejmik Woj. Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Regionów UE, a od lutego 2020 przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Jest także wiceprezesem Związku Województw RP oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”.

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Czy regiony potrzebują wodoru, by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania? (17.05.2022 | 12:15-13:00)
Absolwentka wydziału ekonomii w Collegium Masovia w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Białymstoku. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu menadżera publicznego, co otworzyło jej drogę do pracy w samorządzie. Od 2002 roku zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – najpierw jako inspektor do spraw funduszy europejskich, jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, potem jako ekspert do spraw wniosków o dopłaty z funduszy unijnych. W 2007 roku awansowała na stanowisko Dyrektora Delegatury w Siedlcach. Radna IV, V i VI kadencji Sejmiku Mazowsza. Od 2010 zasiada w Zarządzie Województwa Mazowieckiego. Koordynując działania Departamentów Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, a także Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, zainicjowała wiele projektów i programów związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród Mazowszan. W swojej działalności, troszczy się także o najmłodszych mieszkańców naszego województwa, wspierając i inicjując akcje i projekty związane z poprawą warunków kształcenia, czy też dostępem do kultury i aktywności fizycznej. Od 2006 roku jest także członkinią Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, który ma za zadanie zacieśnić współpracę miedzy państwami na płaszczyźnie kulturalnej, przedsiębiorczej i turystycznej

Dariusz Pachniewski

Dyrektor ds. rozwoju biznesu Hynfra Green Hydrogen Infrastructure

Dariusz Pachniewski

Dyrektor ds. rozwoju biznesu Hynfra Green Hydrogen Infrastructure
Jak najlepiej wykorzystać potencjał gazów zdekarbonizowanych, biowodoru i biometanu w pierwszym etapie transformacji energetycznej w Polsce. (17.05.2022 | 12:15-13:15)
Specjalista w zakresie innowacyjnych systemów ciepłowniczych, recyklingu, gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki wodorowej. Pełnił funkcję doradcy ds. wodoru zarządu Cyfrowego Polsatu oraz grupy energetycznej ZE PAK Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin. Pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, doradzając w opracowywaniu polskiej strategii wodorowej. Niezależny ekspert komisji sejmowej Wodorowa Polska. Członek stowarzyszeń branżowych, autor publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej.

Marcin Parchomiuk

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

Marcin Parchomiuk

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Reprezentuje Sieć Badawczą Łukasiewicz w Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jest liderem Programu Łukasiewicza - Gospodarka Wodorowa, a także Centrum Infrastruktury Łukasiewicza w tym zakresie. Koordynuje prace związane z gospodarką wodorową 26 instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, w szczególności projektów badawczych i infrastruktury badawczej, a także współpracy z partnerami strategicznymi Łukasiewicza. Autor ponad 50 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, kierownik ponad 50 projektów B+R ukierunkowanych na wdrożenia w przemyśle, ekspert w obszarach energetyki oraz transportu w zakresie przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej.

Grzegorz Pawelec

Director, Intelligence, Hydrogen Europe

Grzegorz Pawelec

Director, Intelligence, Hydrogen Europe
Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00)
Grzegorz Pawelec posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym, specjalizując się w projektach obejmujących naturalne źródła energii cieplnej i elektrycznej, energię odnawialną oraz paliwa alternatywne, takie jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Politechniki Gdańskiej. Grzegorz dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako menedżer ds. badań, innowacji i finansowania, gdzie odpowiada za koordynację Morskiej Grupy Roboczej, skupiającej się na dekarbonizacji żeglugi oraz Grupy Roboczej ds. Finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego okresu programowania w zakresie wodoru w ramach programu Horyzont Europa i Funduszu Innowacji ETS. Od 2022 roku Grzegorz jest szefem Zespołu ds. Badawczych w Hydrogen Europe.

Bartłomiej Pawluk

Członek Zarządu Veolia Energia Poznań SA | Dyrektor Handlowy region Poznań Veolia Energy Contracting Poland SA

Bartłomiej Pawluk

Członek Zarządu Veolia Energia Poznań SA | Dyrektor Handlowy region Poznań Veolia Energy Contracting Poland SA
Jak najlepiej wykorzystać potencjał gazów zdekarbonizowanych, biowodoru, i biometanu w pierwszym etapie transformacji energetycznej w Polsce. (17.05.2022 | 12:15-13:15)
Wieloletni manager w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz rozwoju nowych produktów, m.in. w Wydawnictwie Forum. Związany z Veolia Energia Poznań SA od 2006 r., gdzie przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję dyrektora ds. komunikacji. Od 2020 r. jako członek zarządu odpowiada za sprzedaż i rozwój nowych kontraktów, opiekę nad klientami i budowanie relacji biznesowych z partnerami spółki. Od stycznia 2022 r. dyrektor handlowy regionu Poznań w Veolia Energy Contracting Poland SA. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tomasz Pelc

Prezes Zarządu Nexus Consultants

Tomasz Pelc

Prezes Zarządu Nexus Consultants
Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? (18.05.2022 |11:15-12:00) Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 |14:30-15:30)
Właściciel firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).Zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych. Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ. Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór. Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm. W chwili obecnej posiada w pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych. Stworzył Doliny Wodorowe w województwie pomorskim. Jako podprojekt "Hy-way to Hel" będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

Jakub Pikulski

Dyrektor w STASTO Automation Sp. z o.o.

Jakub Pikulski

Dyrektor w STASTO Automation Sp. z o.o.
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
Przedsiębiorca od 10 lat kierujący polskim oddziałem firmy STASTO Automation dostarczającej innowacyjne zawory procesowe m.in. do branży energetycznej oraz paliwowej. Wierzy, że w biznesie ważniejszy od maksymalizacji zysku jest zrównoważony rozwój, partnerskie relacje, odpowiedzialność społeczna oraz troska o środowisko. Entuzjasta technologii wodorowych jako kluczowego elementu na drodze do neutralności klimatycznej. Pragnie, aby firma STASTO dołożyła swoją cegiełkę do rozwoju zielonej gospodarki poprzez dostarczanie niezawodnych i bezpiecznych komponentów infrastruktury wodorowej. Współtwórca podcastu „Uwaga Wodór!” poświęconego transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej oraz austriackiej uczelni Management Center Innsbruck. Wyznaje zasadę, że człowiek nigdy nie przestaje się uczyć, a najlepszy pożytek jaki można zrobić ze zdobytą wiedzą, to dzielić się nią z innymi.

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD
Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)
Członek komitetu sterującego HyTime ds. technologii wodorowych, Prezes Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczący Komitetu PSPA ds. technologii wodorowych w transporcie, Członek grup roboczych Hydrogen Europe, Koordynator i wykładowca studiów podyplomowych MBA w Collegium Humanum „Zarządzanie technologiami wodorowymi”, Wykładowca UKSW na studiach podyplomowych w przedmiotach związanych z magazynami energii. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wprowadzał na rynek unikalne na skalę światową rozwiązania i konstrukcje. Ekspert i prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwem technologii wodorowych. Doskonałe relacje z producentami technologii bateryjnych i wodorowych na całym świecie wykorzystuje dziś przy projektach polskich i europejskich.

Natalia Plaskiewicz

Associate, Domanski Zakrzewski Palinka

Natalia Plaskiewicz

Associate, Domanski Zakrzewski Palinka
Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomagają rozwój gospodarki wodorowej? (18.05 | 12:15 - 13:05)
Doradza klientom w ich bieżącej działalności w aspektach regulacyjnych oraz kontraktowych, a także uczestniczy w obsłudze inwestycyjnej oraz transakcyjnej projektów OZE. Jej doświadczenie obejmuje również postępowania arbitrażowe dot. projektów offshore oraz lobbying regulacyjny w Brukseli. Reprezentowała interesy europejskiego sektora elektroenergetycznego w pracach legislacyjnych nad Pakietem Zrównoważonego Finansowania, w tym w szczególności dotyczących Taksonomii, a także nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji czy Funduszem Innowacyjnym. Natalia pełniła rolę policy advisora w obszarze Energy, Climate & Sustainability w Eurelectric, kierując pracami regulacyjnymi, w ramach których opracowane były strategie regulacyjne m. in. dla rozwoju wodoru, elektryfikacji portów morskich i wykorzystania paliw alternatywnych dla transportu morskiego oraz zrównoważonego finansowania. Natalia jest współautorem raportu „Zielony wodór w Polsce” oraz raportu „Ports: Green Gateways to Europe”, przedstawiającego propozycje regulacyjne dot. elektryfikacji obszarów portowych, w tym poprzez wykorzystanie energii OZE i wodoru.

Szymon Płoński

Ekspert w Biurze Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu

Szymon Płoński

Ekspert w Biurze Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu
Doliny i Huby Wodorowe w Polsce – dziś i za 10 lat (18.05.2022 | 14:30 - 15:30)
Absolwent studiów podyplomowych MBA – „Zarządzanie Technologiami Wodorowymi” w Collegium Humanum. Ekspert ds. technologii wodorowych. Od 1,5 roku zajmuje się tematyką transformacji energetycznej w ARP S.A. Aktywnie uczestniczył w pracach nad „Porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej” oraz w rozwój polskiego ekosystemu innowacji wodorowych – m.in. koordynował prace nad powołaniem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Poprzednio zmieniał cyfrowe oblicze polskiej administracji i spółek skarbu państwa wraz z GovTech Polska i ARP S.A. Przeprowadził kilkadziesiąt dialogów technicznych projektów z zakresu ICT dla sektora publicznego i SSP. Przez 6 lat kierownik projektu w branży e-commerce i „InsurTech”. Posiada doświadczenie w handlu międzynarodowym i logistyce ze szczególnym uwzględnieniem frachtu lotniczego. Z wykształcenia historyk wojskowości i politolog ze specjalnością administracja publiczna. Oba kierunki ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim.

Piotr Pustoszkin

Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, ALSTOM ZWUS sp. z o.o.

Piotr Pustoszkin

Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, ALSTOM ZWUS sp. z o.o.
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych? (17.05.2022 | 15:45-16:45)
Piotr Pustoszkin posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz tytuł International Executive MBA uzyskany w ramach programu realizowanego przez Institut Franco-Américan de Management w Paryżu wraz z Wyższą Szkołą Kupiecką w Łodzi. Swoją karierę w branży kolejowej rozpoczął w ABB Zwus Polska. Przez szereg lat pełnił różne funkcje związane z rozwojem biznesu oraz realizacją projektów kolejowych i szynowego transportu miejskiego w Polsce i poza granicami. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Rozwoju Biznesu w Alstom

Delfina Rogowska

Kierownik Biura systemów Certyfikacji Biomasy, autor i i osoba kierująca systemem certyfikacji KZR INiG

Delfina Rogowska

Kierownik Biura systemów Certyfikacji Biomasy, autor i i osoba kierująca systemem certyfikacji KZR INiG
Certyfikacja wodoru i świadectwa pochodzenia. (18.05.2022 |12:15-13:10)
Autor ponad 30 recenzowanych publikacji, ponad 40 prezentacji wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, autor prawie 90 projektów badawczych, Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy CEN/TC 383/WG 3 Bioróżnorodność i aspekty środowiskowe, Członek Komitetu Technicznego 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych. Brązowy medal za długoletnią służbę, przyznany 14.08.2014 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej • Odznaka honorowa w uznaniu za zasługi dla energetyki przyznana przez Ministra Gospodarki 22.12.2014 • Odznaka honorowa za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego przyznana przez Ministra Energii , Warszawa 17.10.2017. doświadczony trener (przeprowadzone prawie 60 szkoleń)

Przemysław Rudź

Główny Specjalista w Departamencie Informacji i Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej

Przemysław Rudź

Główny Specjalista w Departamencie Informacji i Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej
A wodorowe społeczeństwo w Kosmosie? A to już program ARTEMIDA czy jeszcze LEM? (17.05.2022 |15:15-16:00)
Z wykształcenia geograf-klimatolog, absolwent Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor literatury popularnonaukowej z zakresu astronomii, astronautyki i nauk o Ziemi. W Polskiej Agencji Kosmicznej zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Informacji i Promocji. Odpowiedzialny za realizowanie ustawowych zadań POLSA w zakresie promocji, informacji i edukacji kosmicznej w Polsce.

Jarosław Sęp

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Jarosław Sęp

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
"Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych" (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Aktualnie pełni funkcję prorektora Politechniki Rzeszowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. W latach 2012-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a od roku 2007 jest kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. W latach 2009-2019 był członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, przewodniczy Sekcji Eksploatacji. Jest również redaktorem naczelnym czasopisma Stal, Metale & Nowe Technologie. Współpracuje z Komisją Europejską w zakresie obronności i przemysłu obronnego. Jest przewodniczącym Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa. Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Michał Siedlecki

dyrektor ds. efektywności energetycznej i gospodarki wodorowej w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Michał Siedlecki

dyrektor ds. efektywności energetycznej i gospodarki wodorowej w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Jak sfinansować projekty wodorowe do 2030 r. Innovation fund cases (18.05.2022 | 09:30 - 10:10)
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału inżynierii środowiska. Od 2012 roku zawodowo związany z rynkiem inżynierii i ochrony środowiska. W banku od lat wspiera zespół odpowiedzialny za rozwój firmy pod kątem ekologii i ochrony środowiska, zarówno od strony biznesowej jak i samej instytucji. Obecnie reprezentant banku odpowiedzialny za doradztwo finansowe dla projektów ekologicznych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie OZE, efektywności energetycznej, budownictwa ekologicznego, GOZ, nowych technologii i transportu niskoemisyjnego.

Adam Smoleń

p.o. Prezes Zarządu AUTOSAN sp. z o.o.

Adam Smoleń

p.o. Prezes Zarządu AUTOSAN sp. z o.o.
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie? (18.05.2022 | 11:15-12:10)
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Był m.in. Członkiem Zarządu – Dyrektorem Finansowym Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Członkiem Zarządu – Dyrektorem Operacyjnym HMN „Szopienice” S.A., Wiceprezesem Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Huty Pokój S.A. oraz Doradcą Prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. W styczniu 2021 r. objął stanowisko p.o. Prezes Zarządu AUTOSAN sp. z o.o., polskiego producenta autobusów. Koordynował i nadzorował wyprodukowanie prototypu autobusu wodorowego AUTOSAN, a także uzyskanie świadectwa homologacji dla tego typu autobusu. Za jego kadencji AUTOSAN został członkiem – założycielem Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa.

Paweł Smoliński

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Urząd Dozoru Technicznego

Paweł Smoliński

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Urząd Dozoru Technicznego
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
W Urzędzie Dozoru Technicznego odpowiada za obszar innowacji i rozwoju. Ukończył studia na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności Automatyka, a także menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. W UDT pracuje od ponad 12 lat gdzie między innymi, jako koordynator, a następnie kierownik wydziału, był odpowiedzialny za przygotowania UDT do zadań związanych z budową w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozwojem technicznych ram prawnych w tym zakresie. Od 2017 roku związany z departamentem innowacji i rozwoju gdzie wspólnie z zespołem wdrażał szereg rozwiązań podnoszących jakość inspekcji i rozwijających ofertę UDT w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Wprowadzenie dronów jako narzędzi inspekcyjnych, robotyzacja, cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych, wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czy przygotowanie UDT do zadań związanych z elektromobilnością to przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach.

Aleksander Sobolewski

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Aleksander Sobolewski

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych? (17.05.2022 | 15:45-16:45)
Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską obronił w 1993 r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, od 2013 roku do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Instytutu. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to niskoemisyjna energetyka, rozwój czystych technologii węglowych, ochrona powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz koksownictwo. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z recyklingiem i odzyskiem odpadów. Dr Sobolewski ma w dorobku kilka monografii, ponad 200 publikacji naukowych oraz 44 patenty.

Mateusz Sołtysiak

Managing Partner w SES Hydrogen S.A.

Mateusz Sołtysiak

Managing Partner w SES Hydrogen S.A.
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od surowców z Rosji? (17.05.2022 | 15:30-16:30)
Absolwent Relacji Międzynarodowych i International Marketing. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie International Studies with History na Middlesex University w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu, zarządzaniu, strategicznym rozwoju i transformacji przedsiębiorstw i startupów o wysokim potencjale w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Z powodzeniem realizuje się w obszarze Venture Capital. W ciągu 5 lat zainwestował w ponad 100 startupów z branży hardware na całym świecie. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zróżnicowanych obszarach biznesu i marketingu wykorzystuje obecnie jako Partner Zarządzający w SES Hydrogen, realizując wizję rozwoju Spółki oraz jej sztandarowych technologii. Prywatnie entuzjasta innowacyjnych technologii, w których dostrzega największą szansę dla spełnienia celów transformacji energetycznej.

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od surowców z Rosji?.
Współzałożycielka Krajowej Izby Klastrów Energii. Konsultant dokumentów na poziomie strategicznym m.in. ustaw i uchwał. Doświadczona manager w dziedzinie innowacyjnych projektów z obszarów kluczowych dla gospodarki kraju z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE, a także tematyki z zakresu Transformacji Energetycznej oraz z tzw. Sprawiedliwej Transformacji. Praca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w tym praca z samorządami (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) rządem, międzynarodowymi instytucjami oraz Komisją Europejską. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w pracy przy koordynowaniu projektów finansowanych z NFOŚiGW, PARP, NCBiR , Interreg i innych. Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych. Kompetencje do współpracy z kontrahentami przy wdrożeniach innowacyjnych.

Mateusz Stańczyk

Adwokat. Partner SMM Legal.

Mateusz Stańczyk

Adwokat. Partner SMM Legal.
Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych? (18.05.2022 |13:00-13:50) Jak równoważyć interesy operatora infrastruktury i jej użytkowników w gospodarce zdekarbonizowanej? (18.05.2022 | 14:20-15:20)
Wspiera biznes, naukę i sektor publiczny w zagadnieniach związanych z finansowaniem innowacji i z zieloną transformacją. Przewodził zespołowi prawnemu realizującemu trzy zamówienia na przełomowe technologie w obszarze magazynowania wodoru oraz jego wykorzystania w transporcie kołowym i ciepłownictwie. Tworzył prawne ramy działania dla instytucji badawczych oraz funduszy inwestujących w nowoczesne technologie. Zdobywca 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez agencję wykonawczą Unii Europejskiej - Europejską Radę ds. Innowacji. Finalista konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017. Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz dotyczących wykorzystywania środków Unii Europejskiej dla finansowania prac badawczych i rozwojowych.

Jörg Steinbach

Minister Gospodarki, Pracy i Energii – Kraj Związkowy Brandenburgia

Jörg Steinbach

Minister Gospodarki, Pracy i Energii – Kraj Związkowy Brandenburgia
Czy regiony potrzebują wodoru, by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania? (17.05.2022 | 12:15-13:00) | Jaką przyszłość ma wodór w Europie? Jaką ma moc zmiany? (17.05.2022 |14:25-15:10)
prof. dr inż. dr h.c. (NUWM, UA) dr hab. h.c. (CITY, UK), prof. (ECUST, CN), Członek Zastępczej Rady Federalnej (Bundesrat) Kraju Związkowego Brandenburgia, Członek Komitetu ds. Pracy, Integracji i Polityki Społecznej, Komisji Członkowskiej ds. Gospodarczych oraz Konferencji Członkowskiej Ministrów Gospodarki. 1975 – 1981 Studia chemiczne na Technische Universität (TU) Berlin. 1985 Stopień naukowy „Dr.-Ing.“ (summa cum laude). 1985 – 1996 Schering AG w Berlinie – odpowiada za wiele obowiązków w zakresie nadzoru. 1994 Venia legendi „Inżynieria chemiczna”. 1996 Profesor zwyczajny „Technologia instalacji i bezpieczeństwa” na TU Berlin. 2002 – 2010 Wiceprezes TU Berlin. 2010 - 2014 Prezes TU Berlin. 2014 - 2018 Prezydent Brandenburskiej Politechniki Cottbus-Senftenberg. Od 19 września 2018 r. Minister Gospodarki, Pracy i Energii – Kraju Związkowego Brandenburgia.

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego
Czy regiony potrzebują wodoru, by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania? (17.05.2022 | 12:15-13:00
Funkcję marszałka województwa pomorskiego sprawuje od 2010 roku. W latach 2005-2010 zasiadał w Zarządzie Województwa Pomorskiego jako wicemarszałek. Od 1998 roku jest radnym województwa. W wyborach samorządowych w 2018 roku Mieczysław Struk został ponownie wybrany na radnego województwa pomorskiego rekordową liczbą ponad 67 tys. głosów. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990-2002 był burmistrzem Jastarni.

Beata Superson-Polowiec

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, specjalista dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego

Beata Superson-Polowiec

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, specjalista dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego
Certyfikacja wodoru i świadectwa pochodzenia. (18.05.2022 |12:15-13:10)
Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Laureatka rankingu „25 prawniczek w biznesie” przygotowanego przez redakcję Forbes Women Polska. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych. Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła, a także z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Central Europe

Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Central Europe
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie (18.05.2022 | 11:15 - 12:10)
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn, z tytułem doktora w specjalizacji Budowa i Eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystywał sztuczną inteligencję do kontrolowania pracy maszyn. Obecnie zajmuje się problematyką napędów niskoemisyjnych i bezemisyjnych w pojazdach. Jest autorem i współautorem 26 publikacji naukowych. Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej od samego początku kontynuował w Toyota Central Europe. Z koncernem Toyota związany jest od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów hybrydowych. Obecnie zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek pojazdów wodorowych oraz infrastruktury wodorowej.

Anna Szóstakiewicz

Koordynator ds. technologii wodorowych

Anna Szóstakiewicz

Koordynator ds. technologii wodorowych
W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN/KEZO CB PAN odpowiada za projekty związane z transformacją wodorową i wyzwaniami transformacji energetycznej. W latach 2020-2021 przewodniczyła grupie roboczej Edukacja i budowa świadomości rynku wodoru przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach prac nad projektem Polskiego Porozumienia Wodorowego. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem Dolin Wodorowych, w szczególności jest zaangażowana w rozwój Mazowieckiej Doliny Wodorowej, pełniąc funkcję Koordynatora grupy roboczej zajmującej się aspektami kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych. Członkini Rady Programowej Wodór2030. Autorka wielu publikacji oraz popularyzatorka technologii wodorowych. Uczestniczka paneli dyskusyjnych i moderatorka międzynarodowych konferencji o tej tematyce. Łączy świat nauki z biznesem. Jest nastawiona na komercjalizację projektów B+R i możliwości szerokiego ich zastosowania w gospodarce. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie, jako Project Manager w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami. Stawia sobie za cel, wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia dla budowy nowoczesnej "Cyfrowo-Wodorowej Polski".

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański
Jak efektywnie zorganizować ekosystem transportu publicznego opartego na wodorze w samorządzie (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia ekonomista. Ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badań i analiz ekonomicznych, planowania strategicznego, rozwoju technologii oraz programowania i ewaluacji polityk publicznych. W wyżej wymienionym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych w Polsce. Doświadczony menedżer z udokumentowaną historią pracy w branży think tanków. Silny profesjonalista w dziedzinie zarządzania produktem, posiadający umiejętności negocjacyjne, planowania biznesowego, zdolności analityczne, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Beata Szymanowska

Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Beata Szymanowska

Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 | 14:30 - 15:30)
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. W Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Doświadczony menadżer, z branżą morską związana od ponad dwudziestu lat. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Jej zainteresowania skupiają się na obszarach innowacji, które są czynnikiem podnoszącym konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Jest konsultantem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług portowych. Do obszaru zainteresowań należy obszar rozwoju nowych technologii w logistycznych łańcuchach dostaw, a zwłaszcza w portach morskich. Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Maria Śmietanka

Zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Maria Śmietanka

Zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych (18.05.2022 | 13:15-14:00)
Od lat związana z ekosystemem badań i innowacji, w początkowych latach pracy zawodowej jako pracownik naukowy biorący udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tematyce środowiskowej i energetycznej. Od kilku lat w Krajowym Punkcie Kontaktowym zajmuje się wspieraniem polskiego uczestnictwa w kolejnych programach ramowych Unii Europejskiej – Horyzont2020, a obecnie Horyzont Europa. Od niedawna członek State Representative Group w ramach partnerstwa europejskiego Clean Hydrogen.

Michał Tarka

Partner, Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal.

Michał Tarka

Partner, Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal.
Jak najlepiej wykorzystać potencjał gazów zdekarbonizowanych... (17.05.2022 | 12:15-13:15) Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od surowców z Rosji? (17.05.2022 | 15:30-16:30)
Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Zajmuje się przede wszystkim transformacją energetyczną oraz tematyką OZE. Doradza w procesach transformacji energetycznej podmiotom z branż: paliwowej, hutniczej, ciepłowniczej, spożywczej, medycznej, budowlanej czy bankowej oraz największym samorządom. Autor analiz dotyczących strategii rozwoju OZE, ekspert komisji sejmowych, doradca ministerialny. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej.

Nurettin Tekin

Hydrogen Product Manager KAWASAKI Gas Turbine Europe GmbH

Nurettin Tekin

Hydrogen Product Manager KAWASAKI Gas Turbine Europe GmbH
Jak najlepiej wykorzystać potencjał gazów zdekarbonizowanych, biowodoru i biometanu w pierwszym etapie transformacji energetycznej w Polsce (17.05.2022 | 12:15-13:15)
Dr. Nurettin Tekin, absolwent inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Aachen (RWTH) w Niemczech. Pracę doktorską na temat „Numeryczne i eksperymentalne badania innowacyjnej technologii chłodzenia dla aplikacji turbin gazowych” napisał również na Uniwersytecie w Aachen. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier projektu, koncentrując się na analizie MES i CFD turbin gazowych i parowych. Po kilku latach pracy rozpoczyna pracę jako kierownik projektu w Kawasaki Gas Turbine Europe w zakresie opracowywania pakietów turbin gazowych klas turbin gazowych od 1,8 MWel do 34 MWel, ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) oraz analizy jakości gazu . Od 2020 roku pracuje jako kierownik produktu wodorowego w Kawasaki i odpowiada za rozwój projektów wodorowych, w tym wszystkie tematy związane z produktami wodorowymi, począwszy od produkcji, przechowywania, transportu i utylizacji wodoru.

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Kierownik ds. bezpieczeństwa w SES HYDROGEN S.A.

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Kierownik ds. bezpieczeństwa w SES HYDROGEN S.A.
Wodór a bezpieczeństwo (18.05.2022 |13:10-14:00)
Odpowiada za cały obszar bezpieczeństwa prac badawczo-rozwojowych, projektów i inwestycji infrastrukturalnych związanych z Wodorem. Za cel zawodowy stawia nieustanny rozwój i pracę w zakresie zwiększania bezpieczeństwa procesowego, pożarowego i wybuchowego. Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie oraz Wyższej Inżynierskie Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Wykładowca na kierunku Zarządzanie Technologiami Wodorowymi Collegium Humanum. Główny profil zawodowy: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury przemysłowej, chemicznej, rafineryjnej i energetycznej. Autorka studiów wykonalności, koncepcji projektowych i wytycznych. Koordynowała liczne prace projektowe w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej obiektów i instalacji technologicznych. Uczestniczyła w pracach badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami przemysłowymi. Doświadczona w obszarach: H2, Oil & Gas, LNG, LPG, CNG, OZE, ENERGETYKA, PRODUKCJA, TECHNOLOGIA. Współpracowała przy realizacji największych w Polsce, strategicznych inwestycji w sektorach rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym.

Paweł Trojanowski

Business Development Manager w Sescom, Autor podcastu Uwaga Wodór!

Paweł Trojanowski

Business Development Manager w Sescom, Autor podcastu Uwaga Wodór!
Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową? (18.05.2022 |12:00-13:00)
Promotor rozwoju biznesu i popularyzator wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną. Z zaangażowaniem śledzi zielone trendy, aktywnie wspierając działania proekologiczne w najbliższym otoczeniu. Współtwórca podcastu Uwaga Wodór! w którym przedstawia autorskie spojrzenie na tematykę transformacji energetycznej, dekarbonizacji i zielonych technologii. Przeszedł klasyczną ścieżkę rozwoju zawodowego od inżyniera do menadżera, zaczynając od projektowania i programowania systemów automatyki, poprzez prowadzenie projektów B+R po budowę i realizację strategii rozwoju biznesu m.in. w obszarach zielonej energii i paliw alternatywnych. Obecnie jako Business Development Manager w Sescom S.A. skoncentrowany na wspieraniu rozwoju technologii smart metering i business intelligence, służących poprawie efektywności energetycznej budynków i instalacji. Ekspert branżowy Klastra Technologii Wodorowych w organizacji Hydrogen Europe, uczestniczył w pracach nad Porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, działał w ramach inicjatywy European Clean Hydrogen Alliance. Z powodzeniem łączy praktykę inżynierską z wiedzą o ekonomii i biznesie, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Paweł Wanatowicz

Specjalista ds. Energetyki i Ochrony Środowiska w TÜV SÜD Polska Sp. o.o.

Paweł Wanatowicz

Specjalista ds. Energetyki i Ochrony Środowiska w TÜV SÜD Polska Sp. o.o.
Certyfikacja wodoru i świadectwa pochodzenia. (18.05.2022 |12:15-13:10)
mgr. inż Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2010 roku w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialny za obszar GHG, audytor wiodący EUETS, weryfikator CHP, zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z monitorowaniem emisji CO2, odnawialnymi źródłami energii, zielonym wodorem, audytami energetycznymi oraz szeroko pojętą gospodarką paliwową i energetyczną

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A.
Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00)
Pan Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o. W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle. Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.

Jerzy Wierzbicki

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Jerzy Wierzbicki

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
Zeroemisyjne rolnictwo: BIOGAZ, BIO LNG, BIO WODÓR (18.05.2022 |11:15-12:15)
Absolwent mechanicznego Politechniki Warszawskiej, jest absolwentem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Reprezentuje polskich rolników w COPA COGECA w grupie roboczej Jakość oraz grupie roboczej Promocja, której jest przewodniczącym czwartą kadencję. Przewodniczył Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest przewodniczącym Rady Sektora Wołowiny powołanej w 2017 roku przez sześć organizacji producentów i przetwórców sektora wołowiny. Inicjował i współtworzył dobrowolny system jakości mięsa wołowego Quality Meat Program uznany przez MRiRW oraz Komisję Europejską. Z jego inicjatywy został założony w Polsce podmiot skupiający wybitnych naukowców z Australii i Unii Europejskiej których celem jest wdrażanie systemu zapewniają jakości kulinarnej wołowiny wzorowanego na australijskim Meat Standard Australia do praktyki produkcyjnej i metodologii australijskiej do badań naukowych w UE. Działa aktywnie w Grupie Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych. Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu publikacji naukowych w szczególności z zakresu jakości kulinarnej mięsa wołowego, a także ontologii produkcji wołowiny.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Inauguracja FORUM H2POLAND i debata: Rola wodoru w transformacji energetycznej (17.05.2022 | 10:30 - 12:00)
Samorządowiec od trzech dekad. W 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. Od lutego 2011 roku Wiceprezes Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku. Od lutego 2006 roku członek Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium tego gremium i pełni te funkcje do dziś. W latach 2010-2020 Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, obecnie członek Prezydium Grupy. Zafascynowany regionalną historią, ambasador legendarnej wielkopolskiej pracowitości, entuzjasta możliwości, jakie Polsce i Wielkopolsce daje uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jako gospodarz regionu z satysfakcją podkreśla stały, dynamiczny rozwój Wielkopolski, widoczny nie tylko poprzez wysokie pozycje w statystykach i rankingach, ale przede wszystkim w zadowoleniu mieszkańców województwa. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że Wielkopolska chce być w awangardzie Europejskiego Zielonego Ładu. Za działalność publiczną wyróżniony między innymi przez Prezydenta RP „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" oraz „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Piotr Woźny

Prezes Zarządu, ZE PAK S.A.

Piotr Woźny

Prezes Zarządu, ZE PAK S.A.
Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych? (17.05.2022 | 15:45 - 16:45)
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000 - 2001 pełnił funkcję wiceministra łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od 24 listopada 2015 do końca marca 2017r. wiceminister cyfryzacji w rządzie premier Beaty Szydło. Od maja 2017r. zaangażowany w sprawy dotyczące walki ze smogiem, najpierw jako doradca ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później od 17 stycznia 2018r. jako wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018r. do 31 maja 2020r. w charakterze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Od czerwca 2018r. do stycznia 2019r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 31 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 2020r. pełnił funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW Od czerwca do listopada 2020 roku Pan Piotr Woźny pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA, a od listopada 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ZE PAK S.A.

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)
Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych (18.05.2022 | 13:15-14:00)
W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Jarosław Zacharski

Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Jarosław Zacharski

Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą (17.05.2022 | 13:15-14:15)
Prawie całą swoją karierę zawodową związał z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą i przemysłem naftowym. W latach 1996–2009 pracował w strukturach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., a w latach 2009–2021 w ORLEN Upstream gdzie pełnił funkcje kierownicze. Projektowane przez niego prace pozwoliły na odkrycie i udokumentowanie nowych złóż gazu ziemnego w Polsce. Brał także udział w ocenie aktywów poszukiwawczych znajdujących się w północnej Afryce, Europie, na Bliskim Wschodzie, w USA, Kanadzie oraz Argentynie i Kolumbii. Szczególnie cenne doświadczenia zdobył w latach 2010–2014 będąc członkiem komitetu technicznego międzynarodowego projektu poszukiwawczego, realizowanego wspólnie z Kuwait Energy Company w łotewskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Jest członkiem Komitetu Geofizyki PAN oraz dwóch zespołów powołanych przez Ministra Klimatu i Środowiska - Zespołu doradczego do spraw geologii, surowców oraz przemysłu oraz Zespołu do spraw rozwoju technologii wychwytu, magazynowania i wykorzystania CO2.

Józef Zajkowski

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski

Wójt Gminy Sokoły
Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? Tylko dla odważnych! (18.05.2022 |11:15-12:00)
dr nauk inż. rolnictwa, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa W związku z aktywnym poszukiwaniem rozwiązań w zakresie produkcji biopaliw został powołany do prac w zespole związanym z tworzeniem i popularyzacją Agrocentrów Energetrycznych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Brał udział w m.in. w konferencjach: 2010 "Uwarunkowania przebiegu skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych w obszarach wiejskich". Organizatorami konferencji był Instytut Technologiczno-Przyrodnicy w Falentach oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Temat wystąpienia : „Prawno organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania spółek wodnych”. 2011 - Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Spółek Wodnych w Warszawie, udział w konferencji 2014 – Konferencja Ministerstwa Ochrony Środowiska – konsultacje w sprawie Gospodarki Wodnej – udział w konferencji jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego 2014 – prezentacja w Parlamencie Europejskim sposób rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Sokoły

Andrzej Ziółkowski

Politechnika Poznańska

Andrzej Ziółkowski

Politechnika Poznańska
A wodorowe społeczeństwo w Kosmosie? A to już program ARTEMIDA czy jeszcze LEM? (17.05.2022 |15:15-16:00)
Zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauki w Krakowie. Główny obszar naukowo-badawczy dotyczy opracowania metody odzysku energii spalin pochodzących ze źródeł motoryzacyjnych przy wykorzystaniu generatorów termoelektrycznych oraz napędy i paliwa alternatywne. Prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu wpływu różnych środków transportu na środowisko naturalne realizując m.in. badania emisji zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych. Obecnie rozwija tematykę wdrażania wodoru jako źródła energii w układach napędowych. Pełni funkcję kierownika B+R projektu: "Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran” nr POIR.04.01.04-00-0067/20 realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
"Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych" (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

Adam Żelezik

Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Adam Żelezik

Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
"Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych" (18.05.2022 | 11:15-12:15)
Menadżer z 20 letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej. W BGK odpowiedzialny za realizację inicjatyw strategicznych. Lider Idei 3W, strategicznego programu tworzącego przestrzeń do współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i sektora publicznego, wspierającego innowacyjne, zrównoważone projekty w zakresie wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych.