Organizator:

O forum

Podziel się

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej technologii nisko i zeroemisyjnych.

IDEA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Gospodarka wodorowa jest jednym z obiecujących kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu.  Celem nowej inicjatywy Grupy MTP jest stworzenie projektu opartego o współpracę międzyśrodowiskową biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w łańcuchu dostaw w toku realizacji inwestycji wodorowych. To konieczne działania w dążeniu do nowoczesnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. 

PROGRAM FORUM PRELEGENCI

WZMOCNIĆ POTENCJAŁ POLSKI

Nie bez znaczenia jest fakt, że Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Polska posiada odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze. Plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że do 2030 r. moc elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji wodoru w Polsce osiągnąć ma poziom 2 GW. Forum H2POLAND będzie platformą wymiany eksperckiej wiedzy podczas konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.

BILETY I ZAPROSZENIA OFERTA DLA WYSTAWCÓW

TEMATYKA

Tematyka H2POLAND wpisuje się w koncepcję  Europejskiego Zielonego Ładu, który w istotnej mierze będzie się opierał na rozwoju technologii wodorowych. Świadczy o tym nie tylko opublikowana przez Komisję Europejską w 2020 roku „Strategia wodorowa dla neutralnej klimatycznie Europy”, ale także plany, jakie przedstawiają poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wodór ma być paliwem, które zrewolucjonizuje unijną energetykę i umożliwi jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych – w celu przybliżenia Europy do neutralności klimatycznej. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE PARTNERZY

DLA KOGO?

Forum skierowane jest do przedstawicieli: administracji rządowej | jednostek samorządu terytorialnego | przedsiębiorców | środowiska nauki | biznesu otwartego na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie.

Partnerem H2POLAND jest Konfederacja Lewiatan najbardziej wpływowa organizacja biznesu w Polsce.

Lewiatan od ponad 30 lat zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Organizacja zrzesza dziś ponad 4 tysiące firm, a jej głównym zadaniem jest wpływ na kształt prawa, dialog z administracją i prezentacja postulatów firm członkowskich. Konsultujemy projekty ustaw, dyrektyw unijnych i formułujemy stanowiska w oparciu o postulaty naszych członków. Zagadnienia zielonej transformacji polskiej gospodarki oraz wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii są naszymi najważniejszymi postulatami. Blisko 100 tys. cytowań w mediach rocznie pokazuje, że Konfederacja Lewiatan jest dziś najsilniejszym głosem biznesu w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony !

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Piotr Drozdowski
Piotr Drozdowski
Aleksandra Konopa